Kategoriler

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme ile bir tarafta üye olmak isteyen

ÜYELİK İSMİ

ÜYE NO

ADI

SOYADI

TEL NO

E-POSTA

ADRES

ki bundan sonra sözleşmede ÜYE olarak anılacaktır ile diğer tarafta  Sarımeşe mah. Bağdat cad. No:316 KARTEPE/KOCAELİ adresinde mukim LİSTENSİ OFİS MALZEMELERİ VE TEDARİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  bundan sonra LİSTENSİ (bu sözleşmedeki LİSTENSİ  www.listensi.com web sitesi manasına da gelmektedir.) olarak anılacaktır, iş bu web sayfasındaki üyelik formunu doldurarak üyelik / Kullanıcı sözleşmesi akdetmişlerdir.
 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme ile Listensi tarafından web sitesi aracılığı ile yapmış olduğu satış pazarlama ve sair hizmet sunumlarından  müşterinin belirtilen şartlarda yararlanmasıdır.

3. Genel Hükümler

3.1. Bu sözleşme ile ÜYE sitenin vermiş olduğu hizmetlerden yararlanırken yasal mevzuat hükümlere riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. ÜYE web sayfası kullanımları sırasında başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetlerde ve işlemlerde bulunamayacaktır.

3.3. Web sayfasında çerez kullanmaktadır. Çerezler, bilgilerin iletildiği dosyalardır. Bir çerezle iletilebilen bilgiler web sitemizin kullanımı yoluyla tarafımızca veya üçüncü kişilerce saklanabilir. ÜYE her nevi çerez kullanımına LİSTENSİ çerez politikasına muvafakat eder.

3.4. Web sitesinin takibi, raporlamaları için Google Analytics’i kullanılabilir. ÜYE bu tür veri işlemelerini kabul eder.

3.5. ÜYE ye sistem tarafından web sayfasının kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilir. Bu bilgilerin güvenliği ÜYE nin sorumluluğundadır. ÜYE bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. Herhangi bir nedenle web sayfasının  kullanılmasından dolayı uğrayabilecek zararlardan LİSTENSİ sorumlu değildir. Böyle bir durum ortaya çıkarsa ÜYE, LİSTENSİ’den tazminat talep etmemeyi kabul ve beyan eder.

3.6. ÜYE siteye üyelik ile kendisine SMS, e posta, telefon ve sair mecralar ile tanıtım ve reklam yapılmasını, bilgiler aktarılmasını, bu aktarım için bilgilerinin üçüncü şahıslar ile paylaşımını kabul eder.

3.7.LİSTENSİ siteye üyelik sırasında ÜYE’nin vermiş olduğu bilgileri ve sonrasında yapılan işlemler sırasında elde edilen bilgileri toplayabilir. Bu bilgileri daha iyi hizmet verilmesi amacı ile işleyebilir.Üçüncü şahıslara ve yurt dışına transfer edebilir. ÜYE üyelik ile bunlara muvafakat etmiştir.

3.8. ÜYE web sayfası aracılığı ile ilan verilmesi durumunda vermiş olduğu (Telefon, e posta, GSM hattı vb. ) bilgilerin kişisel bilgi dahi olsa umuma açılmasına muvafakat eder.

3.9. ÜYE’nin web sayfası kullanarak yapmış olduğu işlemlerde mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda 6502  sayılı yasanın 48 maddesi uyarınca hazırlanan bir mesafeli satış sözleşmesi olduğunu ve bunun yasa hükümleri çerçevesinde teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.listensi.com sitesinde yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. 

3.10. LİSTENSİ  hiçbir şekil ve şarta bağlı kalmaksızın,  dilediği şekilde,  tek taraflı işlem ile ÜYE nin üyeliğini askıya alma  veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda ÜYE herhangi bir talepte bulunamaz.

3.11. LİSTENSİ, ÜYE bu sözleşmeyi imzalamış veya onaylamış olsa dahi kendisine ÜYE’lik hakları vermekten imtina edebilir.

3.12. ÜYE tarafından web sayfasında veya web sayfası için beyan edilen fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler  kendi kişisel fikir ve düşünceleri olup bunlardan dolayı her türlü hukuki ve cezai mesuliyet üyeye aittir.

3.13. Web sayfasındaki tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran LİSTENSİ’ye aittir. Web sayfasında yayınlanan her nevi görsel, bilgi ve ölçüler  tanıtımlar  fikir edinilmesi amaçlı olup LİSTENSİ’nin taahhüdü değildir.

3.14. Web sayfasından başka web sayfalarına link verilmesi durumda bundan LİSTENSİ’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.15. ÜYE  mevzuat ve ilerde yürürlüğe girebilecek mevzuata göre her nevi  ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, sair pazarlama uygulamaları hakkında kendisine bilgi verilmesini, reklam yapılmasını kabul eder.

3.16. LİSTENSİ tarafından yapılan kampanyalara dair hususlarda kampanya şartları geçerlidir. Bu şartların LİSTENSİ tarafından tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ÜYE kabul ve taahhüt eder. Kampanya şartları çerçevesinde verilen indirim ve sair tüm haklar taahhüt niteliğinde değildir.

3.17. ÜYE bu sözleşme ile

         Listensi Gizlilik Politikası

         Listensi Çerez politikası

         Listensi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni sözleşmenin eki olarak okuyarak kabul etmiştir.  

4. Sözleşmenin Sona Ermesi

4.1. ÜYE, LİSTENSİ tarafından verilen herhangi bir hizmetten yararlanmaz iken taraflar sözleşmeyi istedikleri zaman feshedebilirler. Bu durumda LİSTENSİ tarafından ÜYE’nin üyelik kaydı dondurulur.

4.2.  ÜYE, LİSTENSİ tarafından verilmiş olan herhangi bir hizmetten yararlanmış iken sözleşme ancak bu hizmetin sona ermesi veya tamamlanması ile feshedilebilir.

4.3. LİSTENSİ kullanıcı profillerini her zaman tek taraflı olarak kaldırma hakkına sahiptir. Bundan dolayı kullanıcılar LİSTENSİ’den herhangi bir talepleri olmadığını kabul ve beyan ederler.

5. Yetkili Mahkeme

TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda KOCAELİ MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’nin yetkili olduğunu kabul ederler. Bu sözleşmede tarafların belirtilen adresleri tebligat adresleri olup bu sözleşme gereği gönderilecek tüm tebligat ve gönderiler bu adrese gönderilecektir.

6. Sözleşmenin yürürlüğü

İş bu sözleşme elektronik ortamda mesafeli satış sözleşmeleri  gibi onaylaması ile yürürlüğe girecektir. Siteyi kullanmış olması üyelik profiline girilmesi ile bu sözleşme ve ekleri kabul edilmiş sayılır.

Tarih:

ÜYE                                                        LİSTENSİ